Patrick Leech

@ Bolonijos universitetas

Patrick Leech (Italija) dėsto anglų kalbą ir kultūrą Bolonijos universitete bei yra universiteto rektoriaus atstovas daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo klausimais. 2009-2014 m. jis buvo Forlì miesto kultūros ir tarptautinių santykių tarybos narys ir pirmasis ATRIUM asociacijos prezidentas. Šiuo metu P. Leech yra mokslinio komiteto narys. Pagrindinėms jo mokslinių interesų sritims priskiriamas kultūros paveldas, atmintis, kultūros studijos ir vertimo istorija.